• Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Als er vandaag wat gebeurd zoekt men altijd op wie gevorderd kan worden.
De familiale verzekering is een must, een absolute noodzaak !

Als fietser, als voetganger, als bezoeker – in alle hoedanigheden is men gedekt voor schade aan derden.
In Belgie en in het buitenland.

Aandachtspunten zijn:
 

  • De verzekerden zijn degenen die onder hetzelfde dak wonen, burgerlijke stand is ondergeschikt
  • Er staat een vrijstelling op schade-uitbetalingen


Conctacteer ons
 verblijvend om de polis samen met JRC te bekijken.