• winstverlies

Winstverlies

De brandpolis vergoedt de materiële schade – maar daarmee is de productie nog niet opgestart. Als het bedrijf een jaar stilligt, is het totaal en onherroepelijk uit de markt.

De permanente kosten blijven doorlopen terwijl de omzet/winst nihil zijn. Dit betekent uiteraard de doodsteek voor een bedrijf.

 

Aandachtspunten zijn:
 

  • Kapitalen dienen jaarlijks herberekend te worden, zoniet verliest men de increase-decrease faciliteit.
  • Quid waarborgen: winstverlies na brand of meer? Quid bijkomende waarborgen?
  • Quid personeel?
  • Is de periode van inactiviteit voldoende?
     

Dit specifieke maatwerk is denkwerk voor ons.

 

Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak.