• personeel

Personeel

Het personeel is een groot kapitaal in het bedrijf, dat op de juiste wijze gewaarborgd moet worden.

Eerst is er het verplichte luik: de arbeidsongevallenpolis. De arbeidsongevallenverzekering is verplicht wanneer het bedrijf personeel in dienst neemt. Het is een streng gereguleerde en gecontroleerde verzekeringstak. Als waarborgen zijn er de tijdelijke en permanente arbeidsongeschiktheid, overlijden, medische kosten tijdens het werk en voor de weg van en naar het werk.

Daarnaast kan men naargelang gewenst bijkomende dekkingen en waarborgen nemen.

 

Ook zijn er andere polissen die loon-vervangend kunnen zijn en waarbij zowel werkgever als werknemer beter van worden :

  • Groepsverzekering
  • 24 uren dekking
  • Collectieve hospitalisatiepolis voor de werknemer en zijn gezin


Aandachtspunten zijn: 
 

  • Werden alle categoriën met beschrijving van de activiteiten van de werknemers voorzien ?
  • Hoe is de procedure van aangifte ?
  • Quid preventiebeleid in samenwerking met de maatschappij ?
  • Quid stagiairs en jobstudenten ?
  • Omnium mission ?
  • Hoe zit het met de groepsverzekering ?


In deze delicate materie kunnen wij U met een jarenlange expertise bijstaan. 

 

Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak.