• Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Het aantal schadeclaims tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toegenomen. Tevens vertoont de hoogte van de schadeclaims een duidelijke stijgende lijn.

De reden hiervoor is de Europese en nationale wetgeving die meer mogelijkheden bieden  tot het stellen van claims. Vooral in de schade na levering is dit zichtbaar.

Daarnaast is er de aansprakelijkheid van de bestuurders: wanneer het mis loopt, zijn curatoren meer geneigd om de bedrijfsvoering in vraag te stellen. Ook de bedrijfsleider moet in dat geval beschermd worden.

Bij intellectuele beroepen is de beroepsaansprakelijkheidspolis onvermijdbaar. Elkeen moet in zijn carrière minstens ééns hierop beroep doen.

Aansluitend hierop kan men een rechtsbijstandsdekking goed gebruiken.

 

Aandachtspunten zijn: 
 

  • Is de beschrijving van de activiteiten volledig, en zijn de kapitalen voldoende?
  • Productenaansprakelijkheid: voor bepaalde landen zijn er specifieke vereisten.
  • Heb ik een recall dekking nodig?
  • Dien ik de waarborg van het toevertrouwd voorwerp te onderschrijven?

 


Een op maat gesneden aansprakelijkheidsverzekering is zeker geen overbodige luxe. 

Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak.